Waiting for Godot

Waiting for Godot

Czekamy.
Na lekkość i piękno. Dzieło sztuki bez skazy. Rozkosz bez bólu.
Łakniemy głębi, szukając płytko.
Pragniemy prawdziwej miłości, ścigamy jej wyobrażenie.
Prawdziwą miłość się buduje, nie znajduje.
Prawdziwa miłość jest stara; młode jest zauroczenie.
. . .
We wait.
For lightness and beauty. The unblemished work of art. Passion without pain.
We hunger for depth, yet feed on the depthless.
We long for true love, yet chase its mirage.
True love is built, not found.
True love is old; young is desire.